Nowe oferty na obozy sportowo-szkoleniowe

Budowlany Klub Sportowy w Lublinie przedstawia skorygowane, o nowe zasady organizacji wypoczynków letnich, oferty obozów sportowo-szkoleniowych. Prosimy wszystkich, którzy zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty o wpłatę zaliczki 200 zł na konto klubu (w tytule przelewu podajemy: Imię i nazwisko zawodnika, rocznik, miejsce obozu – zaliczka na obóz letni) w nieprzekraczalnym terminie do 14…