Opłaty członkowskie

BKS Lublin

Wszystkim rodzicom przypominamy, iż zgodnie z decyzją zarządu począwszy od miesiąca lipca wpłat składek członkowskich dokonujemy wyłącznie na konto klubowe.
Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 150 zł.
W miesiącu lipcu obowiązuje składka w wysokości 75 zł z przeznaczeniem na renowacje naszych płyt trawiastych, którą wykonaliśmy wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem.
Klub na bieżąco prowadzi ewidencję i monitoring płatności składek i będzie informował o zaległościach, tych którzy będą mieli opóźnienia w ich regulowaniu.
Niestety z przykrością stwierdzamy, iż wielu członków posiada zaległości w opłacaniu składek. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległości przypominając o obowiązku regularnego i systematycznego wpłacania składek, na konto klubu:

 

w BOŚ Bank S.A. O/Lublin o numerze rachunku:
79 1540 1144 2015 6415 5533 0001
W treści polecenia przelewu wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ROK URODZENIA DZIECKA, OKRES SKŁADKOWY – Z DOPISKIEM: SKŁADKA CZŁONKOWSKA
WZÓR: JAN KOWALSKI, ROCZNIK 2009, LUTY 2022 – SKŁADKA CZŁONKOWSKA

1 dziecko w klubie: 100% składki członkowskiej (w sumie 150 zł)

2 dzieci w klubie: 1 dziecko 100% składki członkowskiej, 2 dziecko 50% składki (w sumie 225 zł)

3 i więcej dzieci w klubie: 1 dziecko 100% składki członkowskiej, 2 dziecko 50% składki, 3 dziecko i kolejne 0% składki (w sumie 225 zł)

Bramkarze, trenujący w szkółce bramkarskiej KeeperTeam: 50% składki członkowskiej (w sumie 75 zł)

 

Kilka ważnych informacji dotyczących opłat członkowskich:

  1. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia treningowe, tylko za członkostwo w klubie.
  2. Opłaty z tytułu składek członkowskich dokonujemy wyłącznie na konto klubowe (powyżej).
  3. Wszyscy członkowie klubu zobowiązani są do odpłatności pełnej (100%) składki członkowskiej przez wszystkie miesiące w ciągu roku z wyjątkiem miesiąca lipca w którym jest przerwa od zajęć treningowych.
  4. Klub na bieżąco prowadzi ewidencję i monitoring płatności składek członkowskich i będzie informował o zaległościach, tych którzy będą mieli opóźnienia w ich regulowaniu (SMS-owo lub telefonicznie).
  5. W przypadku poważnej choroby lub kontuzji opłatę za miesiące bez udziału w treningach należy jak najszybciej uzgodnić z władzami klubu (za zgłoszoną absencję dłuższą niż 1 miesiąc opłata składki członkowskiej wynosi 50%).
  6. Zaleganie we wpłatach trzech składek klubowych skutkuje kolejno: brakiem możliwości udziału w zawodach, brakiem możliwości udziału w treningach, wystawieniem wezwania do zapłaty.

Slide Główni sponsorzy
BKS lublin
Lublin BKS
Slide certyfikowana szkółka
piłkarska pzpn
srebrny certyfikat PZPN Srebrny Certyfikat PZPN
Slide Lublin Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych miasta Lublin odbywa się w ramach projektu "Sportowa Szkoła". Zadanie w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu