Opłaty członkowskie

BKS Lublin

REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH BUDOWLANEGO KLUBU SPORTOWEGO W LUBLINIE:

 1. Składki członkowskie nie są odpłatnością za zajęcia, ale składają się na budżet klubu i są przeznaczone na realizację celów statutowych.
 2. Składki członkowskie są to obowiązkowe opłaty wszystkich członków klubu.
 3. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu.
 4. Wysokość składki członkowskiej jest stała i niezależna od ilości treningów w tygodniu i miesiącu, a także nie jest uzależniona od poziomu sportowego zawodnika.
 5. Wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej (składki członkowskiej) od 1 stycznia 2024 r. wynosi 180 zł i jest płatna przez 12 miesięcy roku kalendarzowego (z wyjątkiem miesiąca lipca, w którym jest przerwa od zajęć treningowych, a opłata wynosi 50% opłacanej składki członkowskiej).
 6. Opłat członkowskich dokonujemy do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca (np. za miesiąc styczeń do 10-go stycznia).
 7. Opłaty z tytułu składek członkowskich dokonujemy wyłącznie na konto klubu:

BOŚ Bank S.A. o/Lublin, numer konta: 79 1540 1144 2015 6415 5533 0001

 1. Klub na bieżąco prowadzi ewidencję i monitoring płatności składek członkowskich i będzie informował o zaległościach, tych którzy będą mieli opóźnienia w ich regulowaniu (SMS-owo lub telefonicznie).
 2. Niewpłacenie do końca miesiąca składki za dany miesiąc, sprawia, że staje się ona zaległością finansową członka wobec Klubu.
 3. Zaleganie we wpłatach trzech składek członkowskich skutkuje kolejno: brakiem możliwości udziału w zawodach, brakiem możliwości udziału w treningach, wystawieniem wezwania do zapłaty (w ostateczności może powodować usunięcia członka z Klubu).
 4. Ustalone ulgi dla członków klubu:
 • 2 dzieci w klubie: 1 dziecko 100% składki członkowskiej, 2 dziecko 50% składki (w sumie 270 zł).
 • 3 i więcej dzieci w klubie: 1 dziecko 100% składki członkowskiej, 2 dziecko 50% składki, 3 dziecko i kolejne 0% składki (w sumie 270zł).
 • Rodzice pełniący rolę kierowników drużyn: 50% składki członkowskiej (w sumie 90 zł) – dotyczy kierowników realnie pomagających trenerowi w sprawach organizacyjnych.
 • Kontuzje i choroby zawodników: w przypadku poważnej choroby lub kontuzji opłatę za miesiące bez udziału w treningach 50% składki członkowskiej (w sumie 90 zł) – absencja musi być od razu zgłoszona do trenera prowadzącego.
 • Bramkarze, trenujący w szkółce bramkarskiej KeeperTeam: 2/3 składki członkowskiej (w sumie 120 zł).
 • Zawodnicy wypożyczeni z innych klubów: 50% składki członkowskiej (w sumie 90 zł) – dotyczy wyłącznie kategorii wiekowych trampkarz (C1/C2) i junior (A/B).
 1. Ulgi opłat członkowskich nie łączą się ze sobą.
 2. Wnioski dotyczące indywidualnych ulg lub zwolnień z opłat członkowskich muszą być zaakceptowane przez Zarząd Klubu (wnioski wraz z uzasadnieniem przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej).
 3. Zawieszenie członkostwa w klubie dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej (do biura klubu) lub mailowej (bkslublin@o2.pl) do Zarządu Klubu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu składek członkowskich BKS Lublin należy do Zarządu Klubu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Zarząd Klubu.

Prawidłowe tytułowanie opłat członkowskich:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ROK URODZENIA DZIECKA, OKRES SKŁADKOWY – Z DOPISKIEM: SKŁADKA CZŁONKOWSKA
WZÓR: JAN KOWALSKI, ROCZNIK 2012, STYCZEŃ 2023 – SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

Powiadomienia SMS wykonywane są z numeru telefonu:

729 763 820

(wyłącznie wiadomości SMS/MMS, brak możliwości połączeń głosowych)

Powiadomienia e-mail wykonywane są z adresu:

bkslublin1991@gmail.com

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu