Obowiązkowe ubezpieczenie NNW 2024

Zarząd Budowlanego Klubu Sportowego w Lublinie uprzejmie informuje, iż obowiązkowa składka ubezpieczeniowa następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich zawodników za rok 2024 wynosi 44 zł.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z ustawą o sporcie (art. 38 u.s.), klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników w zakresie NNW. Ubezpieczycielem podobnie jak w poprzednich latach jest WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł.

ZAKRES TERYTORIALNY – cały świat
ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonych, które powstały podczas uprawiania sportu (zajęć sportowych organizowanych w ramach klubu), z włączeniem drogi na i z zajęć sportowych.

Ponadto zwracamy uwagę rodziców, iż polisa zawiera klauzule dodatkowe:

Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (KL) – limit odpowiedzialności – 2 000 zł
Koszty rehabilitacji – limit odpowiedzialności – 1 500 zł
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku – 1% sumy ubezpieczenia NNW

 

Płatności dokonujemy BOŚ Bank S.A. O/Lublin
79 1540 1144 2015 6415 5533 0001
tytułem: “Ubezpieczenie NNW za 2024 rok, imię i nazwisko zawodnika, rocznik “

 

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu