Obowiązkowe ubezpieczenie NNW 2023

Zarząd Budowlanego Klubu Sportowego w Lublinie uprzejmie informuje, iż obowiązkowa składka ubezpieczeniowa następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich zawodników za rok 2023 została utrzymana na poziomie z poprzedniego roku i wynosi 39 zł.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z ustawą o sporcie (art. 38 u.s.), klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników w zakresie NNW. Ubezpieczycielem podobnie jak w poprzednich latach jest WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł. Ponadto polisa obejmuje koszty leczenia NNW (pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczeń społecznych) maksymalnie do 2 000 zł (w tym podlimit na rehabilitację – 1 500 zł oraz podlimit związany z kosztami odbudowy stomatologicznej – 300 zł za jeden ząb).

Składkę należy uregulować na konto klubu w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego br. (zawodnik nie posiadający aktualnego ubezpieczenia w klubie, nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach treningowych oraz meczach/turniejach w ramach BKS Lublin).

Płatności dokonujemy BOŚ Bank S.A. O/Lublin

79 1540 1144 2015 6415 5533 0001 tytułem

“Ubezpieczenie NNW za 2023 rok, imię i nazwisko zawodnika, rocznik “

 

 

Slide Główni sponsorzy
BKS lublin
Lublin BKS
Slide certyfikowana szkółka
piłkarska pzpn
srebrny certyfikat PZPN Srebrny Certyfikat PZPN
Slide Lublin Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych miasta Lublin odbywa się w ramach projektu "Sportowa Szkoła". Zadanie w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu