MISJA

 BUDOWLANEGO KLUBU SPORTOWEGO W LUBLINIE

Misją Zarządu Budowlanego Klubu Sportowego w Lublinie jest stwarzanie jak najlepszych warunków do szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, podnoszenie jej poziomu sportowego oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji. Chcemy wdrażać w najmłodsze pokolenia uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze fizycznej, zarażać je pasją do sportu, wyzwalać pozytywne emocje oraz uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca, czyli szacunku do rywala i gry fair play.

WIZJA

 BUDOWLANEGO KLUBU SPORTOWEGO W LUBLINIE

Budowlany Klub Sportowy to w 2012 roku znajdujący się w ścisłej czołówce pod względem szkolenia młodzieży w Lublinie i województwie klub, o doskonale rozpoznawalnej i szanowanej marce. W kolejnych latach dzięki wdrożeniu autorskiego systemu szkolenia, rozbudowie bazy sportowej, zatrudnieniu doświadczonej i pełnej pasji kadry trenerskiej, będziemy wychowywać przyszłych reprezentantów kadr województwa i kraju, a nasze drużyny będą rywalizowały na równym poziomie z najlepszymi klubami w Polsce.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu