BOISKO KLUBOWE PRZY UL. BALLADYNY

Przez wiele lat klub dysponował jednym boiskiem wynajmowanym od Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o nawierzchni piaszczystej będącym powodem ironicznych uśmieszków ze strony zespołów gości i musiał borykać się z problemem dodatkowych wynajmów. Przy ogromnym zaangażowaniu zarządu, rodziców, sponsorów i sympatyków jesienią 2008 roku zaczęło się zakładanie trawnika sportowego. Wtedy też boisko zostało ogrodzone w 2/3. Wiosną 2009 roku podłączono wodę w czterech miejscach przy płycie boiska do jego nawadniania.

Nierozerwalnie związane z Naszym Klubem i jego historią – boisko klubowe przy ul. Balladyny.

Jak się zmieniało na przestrzeni lat. Przeżyjmy to jeszcze raz na pamiątkowych fotografiach.

W chwili obecnej boisko klubowe przy ul. Balladyny posiada weryfikację na Wojewódzką Ligę Młodzików i z pełną odpowiedzialnością jest to najlepsza płyta w Lublinie do rozgrywek w kategorii młodzików oraz turniejów dla orlików i żaków.

Systematycznie ulega poprawie także zaplecze treningowe. We wrześniu 2011 r. zakończył się dzięki zaangażowaniu rodziców zawodników z rocz. 1998 remont jednej z szatni w budynku klubowym przy ul. Balladyny. W 2012 roku ocieplono i położono nowy tynk na elewacji frontowej oraz odmalowano pozostałe szatnie i rozpoczęto przygotowywanie pokoju trenerskiego. Przy płycie boiska stanął blaszany garaż, w którym znajduje się sprzęt do utrzymania i pielęgnacji nawierzchni boiska i jego otoczenia. Jesienią rozpoczęto montowanie krzesełek plastikowych w miejsce dotychczasowych ławek, prace będą kontynuowane wiosną 2013 roku. Wtedy też planowana jest wymiana zadaszeń dla zawodników rezerwowych.

Gdzie jesteśmy

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu