W 2024 roku gorąco zachęcamy rodziców naszych młodych Piłkarzy oraz wszystkich sympatyków do przekazania swojego 1,5% podatku z rozliczeń PIT za 2023 rok na konkretny cel jakim jest wykonanie automatycznego podlewania płyty boiska klubowego przy ul. Balladyny.

 

Szanowni Sympatycy Naszego Klubu
Dotychczasowy system podlewania boiska z rozwijalnymi wężami i rozstawialnymi zraszaczami jest uciążliwy i kosztowny w obsłudze oraz nie do końca precyzyjny. Stąd starania zarządu klubu o powstanie systemu automatycznego podlewania boiska w naszym ośrodku treningowym przy ul. Balladyny, do którego jakości przywiązujemy duże znaczenie. W tym roku mają szansę się zmaterializować. W chwili obecnej mamy już wykonawcę tych prac, który zgromadził część materiałów. Całość prac pochłonie co najmniej 40 000 zł. Do montażu systemu w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych chcemy przystąpić już w marcu bieżącego roku. Wierzę, iż wspólnie tak jak w przypadku oświetlenia zrealizujemy kolejną potrzebną inwestycję. Dlatego też gorąco zachęcam wszystkich do wsparcia tych prac poprzez przekazanie swojego 1,5 % podatku – Robert Gromysz Prezes Klubu

Podmioty uprawnione – czyli kto może przekazać 1,5%

Prawo, by przekazać 1,5% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

 

Jak przekazać 1,5% podatku w popularnej usłudze Twój e-PIT

 Budowlany Klub Sportowy w Lublinie (KRS 0000342873) od 2009 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego przeznaczając dotychczas zebrane środki z 1% i 1,5% podatku na stwarzanie jak najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży klubowej poprzez rozbudowę bazy treningowej i dofinansowanie szkolenia piłkarskiego.

Sponsorzy Klubu

Partnerzy Klubu